Publieke daken

Een organisatie met een werkruimte in maatschappelijk vastgoed onder een geschikt (plat) dak kan ook een aanbod ontvangen van Onze Zon Amsterdam. Onze Zon Amsterdam kan de aanleg verzorgen van ieder zonnedak. De Postcoderoos SCE voorziet hierin. Belangrijk is wel dat de juridisch eigenaar van het dak akkoord gaat met het plaatsen van de zonnepanelen.

Onze Zon Amsterdam kan zien of een dak geschikt is voor panelen en voor hoeveel panelen er plek is. Wij ontzorgen en nemen alle zakelijke, technische en bureaucratische rompslomp over. Voordeel is dat de mensen die onder het dak werken niet zelf het wiel hoeven uit te vinden. Ze hebben geen omkijken naar wat er op hun dak gebeurt, zowel in de voorbereidende fase, tijdens de aanleg als tijdens de looptijd van minimaal vijftien jaar.

Het dak gaat actief duurzame energie opwekken, die lokaal wordt gebruikt. Dat is het meest efficiënt. Het levert ook een bijdrage aan de Amsterdamse opgave in de RES.

Een maatschappelijk voordeel: de postcoderoos SCE maakt het mogelijk voor buren en buurtgenoten die in de omgeving wonen, in de postcoderoos, om zonnepanelen aan te schaffen. Veel Amsterdammers zouden best actiever willen deelnemen aan de energietransitie: met een prijs per zonnepaneel voor € 50 komt dit voor meer Amsterdammers binnen handbereik.

Deelnemers ontvangen jaarlijks een vergoeding uit de opbrengst van de opgewekte stroom. De looptijd van het zonnedak is vijftien jaar. Na vijf jaar is de investering terugverdiend, wat er in de tien jaar hierna nog binnenkomt is pure winst

V2FS_Student-Hotel-5

De regionale energiestrategie

Nederland was in 2015 een van de 195 landen die het Verdrag van Parijs ondertekende, de internationale afspraak om klimaatverandering en de opwarming van de aarde tegen te gaan. Dit leidde in juni 2019 tot het Nederlandse Klimaatakkoord, een bindende afspraak voor concrete maatregelen om CO2 te minderen door veel meer duurzame energie op te wekken. Een van de genomen maatregelen was de Regionale Energie Strategie. Het land werd opgedeeld in dertig regio’s, die ieder een deel van de klimaatmaatregelen voor hun rekening moeten nemen en daar zelf concrete voorstellen over kunnen doen. Deze worden uitgedrukt in aantallen Terrawat (TWh) lokaal opgewekte, duurzame energie.

Amsterdam ligt in de regio Noord-Holland Zuid. Samen met de andere gemeenten in de regio wil Amsterdam dat er in 2030 6,3 TWh duurzame energie wordt opgewekt in het RES-gebied. Voor heel Nederland is dit 25 TWh. (1 TWh is een miljard KWh, 1 MWh is een miljoen KWh.) Amsterdam neemt het voortouw: de stad wil in 2030 voor 127 megawatt aan windenergie en voor 400 megawatt aan zonne-energie op grote daken realiseren, naast 150 megawatt op kleine daken. Dit staat gelijk aan het elektriciteitsverbruik van 430.000 Amsterdamse huishoudens

Er is dus een opgave voor zonne-energie op zowel grote daken als kleine daken in de stad. Onze Zon Amsterdam kan hieraan een heel concrete bijdrage leveren. Wij leggen de zonnedaken namelijk aan.