Hoe werkt het?

Hoe werkt Onze Zon Amsterdam?

Amsterdam Energie merkte dat de panelen voor veel Amsterdammers best duur waren. De hieronder beschreven nieuwe regeling maakt het nu mogelijk om de panelen voor een veel lagere prijs aan te bieden, namelijk voor €50, terwijl je jaarlijks voor maarliefst 15 jaar €7,50 ontvangt. Dit betekent dat meer mensen kunnen deelnemen, zodat meer daken sneller duurzame energie gaan leveren. De energietransitie in Amsterdam komt zo hopelijk sneller van de grond. Met dit doel hebben Zonnefabriek en Amsterdam Energie de coöperatie Onze Zon Amsterdam opgericht, om als externe coöperatie de bewoners en ondernemers te kunnen ontzorgen. Alle techniek en bureaucratie neemt Onze Zon Amsterdam voor zijn rekening, vooraf, tijdens de aanleg en gedurende de hele looptijd. Bewoners, ondernemers en de eigenaar van het dak hebben er geen omkijken naar.

Enkele cijfers: voor een dak tussen 75 en 500 panelen ligt de kostprijs per paneel tussen € 350 en € 450. Doordat we gebruik maken van de Postcoderoos SCE kunnen we dit bedrag financieren, in combinatie met een lening. Er is geen investering nodig vanuit de VvE. De leden van de VvE kunnen zelf bepalen of ze ook willen investeren om hun eigen verbruik te verduurzamen en een mooie vergoeding te ontvangen.

De postcoderoos SCE heeft een looptijd van 15 jaar en dat levert een mooi rendement. In combinatie met een energiecontract bij Amsterdam Energie kan de energie ook bij leden van de VvE thuis geleverd worden. Desgewenst kan de VvE zelf ook een aandeel nemen in het dak om het eigen verbruik van de collectieve verlichting, bellenplateau en eventuele liften te verduurzamen.

Bij dit alles is Onze Zon Amsterdam volledig verantwoordelijk voor de installatie en het beheer. De installatie zal volgens de geldende normen van Zonnekeur worden geplaatst en worden verzekerd voor o.a. brand- en stormschade en aansprakelijkheid.

Hoe werkt de postcoderoosregeling?

De oude postcoderoosregeling

Waarschijnlijk heb je wel eens gehoord van de postcoderoosregeling, waarmee je zonnepanelen kon kopen op een dak bij je in de buurt.

De oude regeling werkte zo: Een energiecoöperatie vond een geschikt dak en zocht deelnemers om er zonnepanelen op te leggen volgens de postcoderoosregeling. Een deelnemer kocht een of meer zonnepanelen in het zonnedakproject van de coöperatie. Elk jaar kreeg die deelnemer het bedrag uitbetaald dat de zonnepanelen het jaar tevoren hadden opgebracht en daarnaast ontving hij/zij ook de energiebelasting terug over de stroom die men in die periode in de eigen woning had gebruikt.

Er gold een harde eis aan deelname: De kopers van de zonnepanelen moesten wel wonen in de postcoderoos rondom het dak. Hiervoor keek de Belastingdienst naar de postcode van het dak. Iedereen die onder het dak woont, of op een adres met een postcode met dezelfde vier cijfers, kon meedoen. En hiernaast ook degenen die op een adres wonen in de buurt, waarvan het postcodegebied grenst aan de postcode van het dak. Als iemand verhuisde naar een nieuw adres buiten de postcoderoos, kwam hij/zij niet langer in aanmerking voor het belastingvoordeel. Deelnemers besloten dan meestal hun panelen te verkopen.

Amsterdam Energie heeft in de oude regeling vijf daken met zonnepanelen belegd… en Zonnefabriek legde ze aan. Dat leverde een heel fijne samenwerking op.

De nieuwe SCE postcoderoos regeling

Per 1 april 2021 is de wet veranderd. Dit heeft geleid tot nieuwe regels en ook gezorgd voor een nieuwe naam: de Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking SCE

In het kort komt de postcoderoos SCE hier op neer: de overheid geeft een subsidie om een dak met zonnepanelen te beleggen. De aanvrager moet een coöperatie zijn. Leden van een VVE die onder een geschikt dak wonen kunnen samen een coöperatie oprichten een de subsidie aanvragen, maar ook een externe coöperatie kan dit doen.

Wat hetzelfde gebleven is: Iedereen die in de buurt van het dak woont dat volgens de SCE wordt ontwikkeld, kan meedoen. Er is nog steeds sprake van een postcoderoos, maar er mogen meer postcodegebieden worden bijgevoegd. Meer mensen hebben zo de kans om mee te doen, ook als ze iets verder weg wonen.

Omdat de coöperatie een subsidie kan aanvragen en hiernaast ook een lening kan aangaan, hoeven de deelnemers niet langer de kosten op te brengen voor de aankoop van de panelen en de aanleg. De prijs per paneel kan dus lager worden. Deelnemers kopen een of meer zonnepanelen en ontvangen jaarlijks een vergoeding. Hier staat tegenover dat men de energiebelasting niet meer terugkrijgt. Wie verhuist kan zijn zonnepanelen gewoon behouden en de jaarlijkse vergoeding blijven ontvangen. Dat is aantrekkelijker.

Er zijn ook nadelen aan de nieuwe regeling, maar die zijn vooral relevant voor de coöperaties. Het Ministerie van Economische Zaken beslist één keer per jaar over de subsidies, uit een pot die in 2021 al heel snel leeg was.